Impressum

Uitgever van de website

De website www.mobalpa.com is eigendom van de firma Fournier S.A..
Zetel van de firma : 18 Rue des Vernaies - BP 03 F-74230 THÔNES
Aandelenkapitaal : 15 000 000 Euro
Handelsregister : RC Annecy B 325 520 898
Btw-nummer binnen de gemeenschap : FR 74 325 520 898
Telefoon : (33) 04 50 65 53 00

Hoofdredacteur is Frédéric Pluyaud, directeur van het merk MOBALPA van de firma Fournier S.A..

 

Website provider

Firma : Informatique On Line
Zetel van de firma : 330 allée des Hêtres – Bâtiment C – 69760 LIMONEST (France)
Telefoon : (33) 04 78 33 56 32

 

Beleid ter bescherming van persoonsgegevens

Verantwoordelijk voor de behandeling van persoonsgegevens is Michel DUPERRIER-SIMOND.
Deze website en de behandeling van persoonsgegevens die eruit voortvloeien zijn het onderwerp van een verklaring bij de CNIL (Franse Commissie voor Informatietechnologie en Burgerlijke Vrijheden).
Conform met artikel 3 van de Wet op “Dataverwerking en Vrijheden” van 6 januari 1978, hebt u recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens, die u betreffen. U kunt van dit recht gebruik maken door een eenvoudige aanvraag per e-mail of per brievenpost.
De website www.mobalpa.com maakt gebruik van cookies met behulp waarvan de volgende functionaliteiten mogelijk zijn : keuze van de dichtstbijzijnde zaak, opslag van de bekeken en favoriete keukens. Indien uw browser dit toelaat, kunt u deze cookies te allen tijde deactiveren. Wij wijzen er echter op, dat dit deactiveren uw gebruikerservaring kan beperken, vanwege het feit dat bepaalde diensten niet meer correct functioneren.

 

Inhoud van de website en intellectueel eigendom

De informatie op de website www.mobalpa.com is uitsluitend informatief.
Fournier S.A. kan de exactheid, de volledigheid en de actualiteit van de gegeven informatie niet garanderen. De informatie op deze website kan technische onjuistheden of drukfouten bevatten. De informatie op deze website kan op gezette tijden gewijzigd worden en de wijzigingen zullen in de nieuwe uitgaven worden opgenomen.
Fournier S.A. kan te allen tijde, zonder aankondiging, verbeteringen of veranderingen aan de producten, de programma's of de diensten, die op deze website beschreven zijn, aanbrengen.
Elke, volledige of gedeeltelijke, vermenigvuldiging, weergave, modificatie, publicatie, transmissie of vervalsing van de website of haar inhoud, op welke wijze en met welke middelen dan ook, is verboden.
Voor elke niet geautoriseerde exploitatie van de website of haar inhoud of de informatie die erop verschijnt, wordt de gebruiker aansprakelijk gesteld en deze exploitatie vormt een vervalsing, die bestraft wordt volgens de artikelen L 335-2 sub van de Wet op Intellectueel Eigendom.
Hetzelfde geldt voor de databanken, die eventueel op de website www.mobalpa.com staan, en die beschermd zijn door de voorschriften van de wet van 1 juli 1998, waarbij de Europese richtlijn van 11 maart 1996 inzake de juridische bescherming van databanken is omgezet in de Wet op Intellectueel Eigendom.   In deze context wordt de gebruiker voor elke vorm van vermenigvuldiging of gegevensverzameling aansprakelijk gesteld.
De website www.mobalpa.com geeft toegang tot andere websites via hyperlinks. Daar Fournier S.A. niet de beheerder van deze websites is, kan hij de inhoud niet controleren. Dientengevolge kan Fournier S.A. in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de zo toegankelijke websites of voor de eventuele verzameling of transmissie van persoonsgegevens, de installatie van cookies of voor andere procédés met hetzelfde doel, die door deze websites bedreven worden.
Deze website is geoptimaliseerd voor een beeldschermoplossing van 1024 x 768 en voor de browser Microsoft Internet Explorer® 11.0 en hoger, Firefox 38.0 en hoger, Safari 7.0 (uitsluitend Mac OS ) en hoger, Chrome 43.0 en hoger.

 

Fotocredits

Studio BERGOEND, SEMAPHORE, Studios GARNIER, Visuelys, Grégor SCHUSTER, Jake CURTIS

 

Realisatie van de website

Conceptie : X-PRIME Groupe
Ontwerp : Fred & Farid Group
Technische ontwikkeling : Agence Net Design