Wettelijke vermeldingen

Site-editor

De website www.mobalpa.be is eigendom van de vennootschap FOURNIER S.A.
Maatschappelijke zetel: 18 Rue des Vernaies - BP 03 F-74230 THÔNES - Frankrijk
Maatschappelijk kapitaal: 15 000 000 euro
Handels- en vennootschapsregister: Handelsregister van Annecy onder nummer B 325 520 898
Intracommunautair btw-nummer: FR 74 325 520 898
Telefoonnummer: +33 (0)4 50 65 53 00

De directeur van de publicatie is Vincent JUNG, in zijn hoedanigheid van directeur van het merk Mobalpa van het bedrijf Fournier S.A.

 

Hostingbedrijf

Firma : Informatique On Line
Maatschappelijke zetel: 330 allée des Hêtres – Bâtiment C – 69760 LIMONEST - Frankrijk
Telefoonnummer: +33 (0)4 78 33 56 32

 

Website-inhoud en intellectuele eigendom

De informatie op www.mobalpa.be geldt ter informatieve titel.
Fournier S.A. kan niet instaan ​​voor de juistheid, volledigheid of het actueel zijn van de informatie die op de website wordt gepubliceerd. De informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan periodiek worden gewijzigd en de wijzigingen zullen worden opgenomen in de nieuwe edities.
Fournier S.A. kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen of wijzigingen aanbrengen aan de producten, de programma’s of de diensten die op deze website worden beschreven.
 

Alle merken, foto’s, teksten, opmerkingen, illustraties, geanimeerde of niet-geanimeerde afbeeldingen, videosequenties, geluiden, evenals alle computerapplicaties die kunnen worden gebruikt om de website te laten werken, en meer in het algemeen alle elementen die worden gereproduceerd of gebruikt op de website, zijn de volledige eigendom van FOURNIER S.A. of haar partners.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, verzending of onjuiste voorstelling, geheel of gedeeltelijk, van de website of de inhoud ervan, op welke wijze dan ook en op welke drager dan ook, is verboden en kan de verantwoordelijkheid van de auteur ervan inroepen voor namaak of oneerlijke concurrentie in voorkomend geval.
Het feit dat FOURNIER S.A. geen procedure inleidt zodra ze kennis krijgt van dit ongeoorloofd gebruik, betekent niet dat hij dit gebruik aanvaardt en afziet van gerechtelijke procedures.

Deze website is geoptimaliseerd voor een scherm met een resolutie van 1024 x 768 en voor Microsoft Internet Explorer® 11.0 en hoger, Firefox 38.0 en hoger, Safari 7.0 (alleen Mac OS) en hoger, Chrome 43.0 en hoger.
Microsoft Internet Explorer 9 en 10 kunnen grafische en functionele downgrades vertonen als gevolg van veroudering en niet-naleving van de nieuwste HTML5/CSS3-normen. Mobalpa wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot deze versies van de hand. In geval van geschillen zal de naleving van de internationale W3C-standaard (vereist op het moment van ontwikkeling) de referentie zijn.

 

Inhoud van de website en intellectueel eigendom

De informatie op de website www.mobalpa.com is uitsluitend informatief.
Fournier S.A. kan de exactheid, de volledigheid en de actualiteit van de gegeven informatie niet garanderen. De informatie op deze website kan technische onjuistheden of drukfouten bevatten. De informatie op deze website kan op gezette tijden gewijzigd worden en de wijzigingen zullen in de nieuwe uitgaven worden opgenomen.
Fournier S.A. kan te allen tijde, zonder aankondiging, verbeteringen of veranderingen aan de producten, de programma's of de diensten, die op deze website beschreven zijn, aanbrengen.
Elke, volledige of gedeeltelijke, vermenigvuldiging, weergave, modificatie, publicatie, transmissie of vervalsing van de website of haar inhoud, op welke wijze en met welke middelen dan ook, is verboden.
Voor elke niet geautoriseerde exploitatie van de website of haar inhoud of de informatie die erop verschijnt, wordt de gebruiker aansprakelijk gesteld en deze exploitatie vormt een vervalsing, die bestraft wordt volgens de artikelen L 335-2 sub van de Wet op Intellectueel Eigendom.
Hetzelfde geldt voor de databanken, die eventueel op de website www.mobalpa.com staan, en die beschermd zijn door de voorschriften van de wet van 1 juli 1998, waarbij de Europese richtlijn van 11 maart 1996 inzake de juridische bescherming van databanken is omgezet in de Wet op Intellectueel Eigendom.   In deze context wordt de gebruiker voor elke vorm van vermenigvuldiging of gegevensverzameling aansprakelijk gesteld.
De website www.mobalpa.com geeft toegang tot andere websites via hyperlinks. Daar Fournier S.A. niet de beheerder van deze websites is, kan hij de inhoud niet controleren. Dientengevolge kan Fournier S.A. in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de zo toegankelijke websites of voor de eventuele verzameling of transmissie van persoonsgegevens, de installatie van cookies of voor andere procédés met hetzelfde doel, die door deze websites bedreven worden.
Deze website is geoptimaliseerd voor een beeldschermoplossing van 1024 x 768 en voor de browser Microsoft Internet Explorer® 11.0 en hoger, Firefox 38.0 en hoger, Safari 7.0 (uitsluitend Mac OS ) en hoger, Chrome 43.0 en hoger.

 

Beveiliging en surfen op internet

Wij verbinden ons ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de informatie te waarborgen en met name om te voorkomen dat ze wordt vervormd, beschadigd of meegedeeld aan niet-bevoegde personen.

Wij kunnen echter niet garanderen dat de servers waarop onze website wordt gehost vrij zijn van virussen en dat de bestanden die op onze website kunnen worden gedownload vrij zijn van virussen of bedieningsfouten.

Bovendien verklaart de gebruiker volledig geïnformeerd te zijn over de kenmerken en beperkingen van het internet. De gegevens die op dit netwerk circuleren zijn niet beschermd tegen enige vorm van inbraak, ook niet tegen hacking. Het is daarom onmogelijk om een absolute beveiliging te garanderen van de gegevens die op dit netwerk circuleren.

Er wordt expliciet aan herinnerd dat internet geen beveiligd netwerk is. Onder deze omstandigheden is het de taak van de gebruiker om onder zijn verantwoordelijkheid alle middelen te implementeren die nuttig zijn voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van de informatie die via internet wordt verzonden. Aan de gebruikers adviseren we om hun persoonsgegevens met de grootste omzichtigheid te behandelen en de nodige en passende maatregelen te nemen om hun gegevens, software en apparatuur te beschermen, in het bijzonder tegen inbraak door een derde partij en tegen elke besmetting door een potentieel virus dat circuleert op het internet. Wij raden u aan uw wachtwoord te beschermen en dit met niemand te delen, een up-to-date antivirus op uw apparaat te hebben, een firewall te installeren en de toegang tot uw thuisnetwerk te controleren voor meer veiligheid. U gebruikt onze website op eigen risico en met respect voor de toepasselijke wetgeving. In elk geval kunnen noch wij noch een van onze leveranciers verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die kan optreden bij het bezoeken en gebruiken van onze website.

Voor het goede beheer en de veiligheid van onze website kunnen we op elk moment:

  • de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk opschorten, onderbreken of beperken;
  • alle informatie verwijderen die de werking van de website zou kunnen verstoren of die in strijd is met de nationale of internationale wetgeving;
  • de website stilleggen om updates uit te voeren.

Fotoverantwoording

Studio BERGOEND, SEMAPHORE, Studios GARNIER, Visuelys, Grégor SCHUSTER, Jake CURTIS

 

Realisatie van de website

Ontwerp: X-PRIME Groupe
Design & technische ontwikkeling: Agence Net Design